Krone, bro og fasetter

 


Krone

En tannkrone er en restaurering som beskytter en tann som er skadet, knekt eller har store fyllinger. Den gjør at tannen ikke blir mer skadet enn den allerede er. Slik gjenopprettes tannens naturlige utseende, styrke og bittfunksjon.

Bro
En bro er en kunstig tann som erstatter en eller flere manglende tenner. Av og til har tennene som ligger ved siden av den manglende tannen store fyllinger eller skader. Da anbefales det å bruke bro fremfor implantat. 

Fasetter
En fasett er et tynt skall som festes på tannens forside ved mindre skader eller misfarging, eller ved ønske om et mer estetisk smil.

Kontakt oss i dag for konsultasjonstime

Navn *
Navn