Priser

bakgrunn.png

Under ser du en oversikt over de ulike prisene. Oppgitte priser er på vanlige behandlinger. Det vil si at faktisk pris kan avvike fra denne ved mer omfattende eller kompliserte problemstillinger.